بابا و دخترش

بابا و دختراش

Tuesday, February 11, 2003

گويا اون مطلب مربوط به پناهندگان مورد توجه خيلی ها قرار گرفته . به غير از دوستان وبلاگ عمومی و جارچی که به خواهش من لينک مربوط به اون رو در وبلاگ شون قرار دادند تعدادی از دوستان ناديده هم با ميل خودشون مطالبی مربوط به اون موضوع نوشتند که همين جا از اونها تشکر می کنم. ليست اونها از اين قراره :
1- جارچی
2- وبلاگ عمومی
3- پ مثل پناهنده
4- سايت خبری روشنگری
5- بی عنوان : پايگاه خبری - تحليلی دفتر مطالعات سياسی دانشگاه صنعتی شريف
اگه کسی از قلم افتاده بگيد تا به ليست اضافه بشه.
6-پناهندگي
7- آهوی سه گوش اجتماعی

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

welcome to the wow power leveling, cheap service site,WoW Gold buy cheap wow gold,wow gold,world of warcraft buy wow power leveling

Saturday, February 14, 2009 3:50:00 PM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?