بابا و دخترش

بابا و دختراش

Tuesday, February 04, 2003يادداشت ديروز من در وبلاگ وبگرد اشاره ای هم به مشکلات پناهندگان در استراليا داشت که سينا در ضمن پاسخی که برای من نوشته بود(هرچند که بعدا آن قسمت را حذف کرد) اشاره ای هم به آن داشت. مشکلات پناهندگان در استراليا يک مشکل حاد و جدی شده که به قيمت از بين رفتن جانهای زيادی و از بين رفتن زندگی هايي به روند رو به رشد خود ادامه می دهد. من با وجود اينکه يک پناهنده نيستم ولی بدليل زندگی در استراليا با شرايط ومشکلات اين گروهها آشنا هستم . متاسفانه خيلی ها در ايران تحت تاثير شايعات و دروغ پردازی هايي از اين دست فکر می کنند که با پناهنده شدن به استراليا فورا صاحب يک زندگی خوب شامل خانه و ماشين و حقوق کافی بدون نياز به کار می شوند. در حاليکه واقعيت چيز ديگری است. تمام متقاضيان پناهندگی غيرقانونی ( آنهايي که با کشتی وهواپيما و ... به طور غير قانونی به خاک استراليا وارد می شوند) در استراليا به محض درخواست پناهندگی به کمپ پناهندگان فرستاده می شوند ( به جز آن عده ای که در همان اول کار حايز شرايط نباشند که زندانی يا اخراج می شوند) و تا زمان بررسی تقاضايشان که ممکن است حتی 2 يا 3 سال هم طول بکشد در آنجا می مانند و اگر تقاضايشان پذيرفته نشد

با هماهنگی با کشور مبدا به آنجا برگردانده می شوند يا تا زمانی که هماهنگی انجام شود در کمپ می مانند. .مسايل پناهندگان و برخوردی که دولت استراليا با اين گروه از مردم می کنند از يکی دو سال پيش به يک مسئله جدی بدل شده . دولت جان هاوارد سياست سخت گيرانه ای را عليه اين دسته از پناهجويان اتخاذ کرده و روز به روز حلقه را بر آنان تنگ تر می کند . از انتقال کمپ های پناهندگان به نقاط دور افتاده و خالی از سکنه و بد آب و هوای استراليا گرفته تا ضرب و شتم و بدرفتاری با آنان. اين سياست های دولت و بخصوص برنامه های فليپ رداک وزير مهاجرت اين کشور زير شديد ترين انتقادات از طرف مجامع داخلی و خارجی است. حتی چند وقت پيش دختر اين آقای وزير که وکيلی 30 ساله است و از قبل اعتراضاتی را در مخالفت با سياست های پدرش انجام داده بود استراليا را به دليل اعتراض به اين سياست ها ترک کرد!خروج جنجالی او که به همراه مصاحبه اش با شبکه های تلويزيونیABC با اين جملات در مورد انگيزه اش از خروج از استراليا به پايان می رسيد : من بسيار به رفتن و کار کردن در يک کشور متمدن علاقمند شده ام ولی دليل ديگری پشت خروج من نهفته است. من اينجور فرض می کنم که اين يک فرار است از آنچه که من به عنوان سرکوبی روزانه نام می برم و ناشی از سياست هايي ست که پدرم درگير آنهاست
آنجه دولت جان هوارد را قادر به رويارويي با اين موج کسترده انتقادات کرده است چهره ای است آنها از پناهندگان غيرقانونی به مردم استراليا نشان می دهند. در اوج رقابت های انتخاباتی دوره قبل جان هوارد وبرخی از وزرای کابينه او ادعا کردند که در يکی از کشتی های پناهندگان غير قانونی افرادی برای مجبور کردن نيروی دريايي استراليا به صدور اجازه ورود آنها به کشور فرزندان خود را به دريا انداخته اند. اين ادعا با نشان دادن عکس کودکی که توسط دو نفر نجات داده می شد بارها و بارها از شبکه های مختلف خبری پخش شد و خشمی که اين حرکت در مردم استراليا ايجاد کرد به جان هووارد کمک کرد که از رقيب سرسخت خود کيم بيزلی پيشی بگيرد و سياست های سختگيرانه خود را به کرسی بنشاند. اما سال گذشته در چنين زمانی دولت جان هوارد درگير رسوايي ناشی از آن عکس ها شد. حزب مخالف با انتشار عکس های ديگری از آن واقعه نشان داد که در حقيقت کشتی پناهندگان دقايقی قبل از آن غرق شده بوده و نه فقط آن کودک بلکه تمامی مسافر آن کشتی پوسيده ( مثل همه کشتی های پناهندگان غير قانونی) در حال غرق شدن بودند و ادعای هووارد و ديگران فقط يک بهانه تبليغانی بوده.
روزنامه های زيادی در اين باره مطلب نوشتد ولی ديگر برای تغيير دادن نتيجه خيلی دير بود![بهترين مجموعه را می توان در اين سايت کنار هم ديد]
به هر حال به نظر من اين حق مردم و دولت استراليا است که در مورد پناهندگان غيرقانونی هر گونه تصميمی را که صلاح می دانند بگيرند اما کم نيستند کسانی که قصد خروج ازکشورهای خود را برای پيدا کردن زندگی بهتر و اميدبخش تر برای خودشان و فرزندانشان دارند ولی بهتر است به جای تلاش برای پناهندگی غيرقانونی به استراليا راههای بهتر نظير مهاجرت را امتحان کرد.


گوشه ای از گزارشات خبری در مورد وضعيت پناهندگان در استراليا:
1-كشتي حامل 365 پناهجو در آبهاي استراليا غرق شد
2- اوايل مهرماه گذشته سه پناهجوی سوماليايي از مقامهای مهاجرت استراليا خواستند که آنها را به کشورشان بازگردانند . اين سه پناهجو گفتند حاضرند مرگ يا شکنجه در سومالی را تحمل کنند اما ديگر به آن وضع و ماندن در کمپ پناهندگان پيش از رسيدگی به تقاضايشان ادامه ندهند.‏‎ [ادامه...]
3- از اواسط سال ٢٠٠٢ دولت استراليا طى يک سياست ضد انسانى اقدام به بستن اردوگاههاى پناهندگى و انتقال پناهجويان مستقر در اين اردوگاهها به مناطق تحت کنترل و متروکه کرده است. دولت به بهانه انتقال اردوگاهها به مراکز دور از شهرهاى بزرگ عملا متقاضيان پناهندگى را بازداشت و به اجبار به اردوگاههاى ويژه که بشدت توسط پليس کنترل شده و در مناطق غير مسکونى و بخشا بدون امکانات زيستى مناسب مى باشد، منتقل کرده است[ادامه...]
4- دولت استراليا متهم شده است كه به دليل نگهداری فرزندان پناهجويان در بازادشتگاه، عملا مرتكب كودك آزاری شده است[ادامه...]
5- يك دختر سي‌سالة ايراني به نام كلارا كه سه سال پيش به استراليا پناهنده شده بود و در كمپ پناهندگان به سر مي‌برد، توسط افرادي ناشناس ربوده و با طناب خفه شده جسدش را در فاضلاب رها كرده‌اند[ادامه...]
6-شکنجه و آزار پناهجويان توسط ارتش استرالياروز سه شنبه گزارشى توسط سازمان ديده بان حقوق بشر در ٩٤ صفحه انتشار يافت که افشاگر برخوردهاى خشونت آميز و تکان دهنده ارتش نيروى دريايى استراليا نسبت به پناهجويان ميباشد. اين گزارش که براساس اظهارات شاهدان عينى تنظيم شده بيش از هر چيز ماهيت ضدانسانى سياست پناهندگى دولت استراليا را نشان ميدهد. در اين گزارش تکان دهنده به موارد زيادى از برخوردهاى خشونت آميز نيروى دريايى استراليا به پناهندگان اشاره کرده که مهمترين آنها شامل ضرب و شتم پناهجويان با باتومهاى الکتريکى، بيهوش کردن پناهجويان با گازهاى بيهوش کننده و حبس پناهندگان در کابينهاى کوچک قايقهاى ماهيگيرى ميباشد[ادامه...]
7- Tampa captain's tale of woe
8- Leaked photos reveal the truth about children overboard

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:57:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold tibia item tibia gold runescape accounts tibia money runescape gp buy runescape gold tibia gold tibia item buy runescape money runescape items tibia money

Friday, July 18, 2008 1:33:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

Day night,gold für wow the moon or on world of warcraft gold the tree,cheap wow gold Hao Jie pouring down the moonlight, as if accompanied by Xiaotu Feifei enter sweet dreams. In the dream, a dream Feifei about his sister to the moon night. Will open the door,wow gold kaufen go down the moon sister.mesos Xiaochanzouxia take is that they did not see the moon sister. At that time, anchored at the tree on the moon sister saw Xiaochan, they yelled loudly: "Feifei, Feifei, I tree, the tree, I." Xiaochan sit at the moon to his sister, who Daizhaoxiaochan came wow geld to the beautiful pond. Only, water,maple story mesos everywhere in the lush leaves and beautiful flowers.maple story items A frog squatting lotus leaf, see Xiaochan, surprised and said: "Xiaochan,wow gold farmen you can even sit on the moon. You simply It's amazing!maple story money I am sure that you are the first animals to the moon by the animal. good,wow leveling I envy you!Maple Story Accounts "Xiaotu listening, happy to smile. Then, with the moon sister Xiaotu to its home.powerlevel Only, the moon sister's home stars are everywhere. The eyes of a star a Zha Zha,world of warcraft power leveling like Xiaotu greeted the arrival of a mouth, like: "Xiaochan, Hello, we at the Moon Palace waiting for your arrival."maple story powerleveling Xiaotu listened,archlord gold smiling all of the 1930. Finally, the moon Xiaotu sister back home, also pleased to Xiaochan said goodbye. Xiaochan also pleased to the moon sister said: "The Moon sister Goodbye! You bring me to this night. Dainiqu next time I visit some of ourforests."

Saturday, February 14, 2009 3:45:00 PM  
Blogger Adi said...

Oes Tsetnoc one of the ways in which we can learn seo besides Mengembalikan Jati Diri Bangsa. By participating in the Oes Tsetnoc or Mengembalikan Jati Diri Bangsa we can improve our seo skills. To find more information about Oest Tsetnoc please visit my Oes Tsetnoc pages. And to find more information about Mengembalikan Jati Diri Bangsa please visit my Mengembalikan Jati Diri Bangsa pages. Thank you So much.

Sunday, November 22, 2009 1:09:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?