بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, January 31, 2003

بلاخره اين وضع هوا کار دست مردم داد:سيدنی [استراليا ]- يک قطار شهری که اندکی بیش از معمول سرعت داشت صبح امروز در حوالی سيدنی از خط خارج شد که تا کنون 9 کشته و 39 زخمی از اين حادثه گزارش شده . برخی کارشناسان گرمی بيش از حد هوا را که ديروز به 43 درجه رسيده بود را بی تاثير در اين حادثه نمی دانند
لندن [انگلستان ]- بارش شديد برف و باران منجر به مشکلات عديده ترافيکی - بسته شدن راه ها - متوقف شدن سرويس قطار ها و بسته شدن فرودگاهها شد. همچنين گزارش شده که يک دختر بچه دبستانی در اثر سقوط درخت به خاطر شدت برف جان خود را از دست داد

1 Comments:

Blogger Adi said...

Oes Tsetnoc one of the ways in which we can learn seo besides Mengembalikan Jati Diri Bangsa. By participating in the Oes Tsetnoc or Mengembalikan Jati Diri Bangsa we can improve our seo skills. To find more information about Oest Tsetnoc please visit my Oes Tsetnoc pages. And to find more information about Mengembalikan Jati Diri Bangsa please visit my Mengembalikan Jati Diri Bangsa pages. Thank you So much.
Oes Tsetnoc | Semangat Mengembalikan Jati Diri Bangsa

Thursday, November 26, 2009 12:30:00 AM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?