بابا و دخترش

بابا و دختراش

Thursday, January 23, 2003امروز اولين کشتی تدارکاتی متعلق به ارتش استراليايي به نام HMAS KANIMBLA از سيدنی راهی خليج فارس شد. برخلاف جنگ افغانستان اينبار مردم استراليا با ابراز مخالفت شديد شاهد اعزام نيرو به منطقه بودند. بر طبق آخرين نظرسنجی های رسمی اعلام شده قبل از اين ,بيش از %60 مردم استراليا مخالف شرکت کشورشان در جنگی عليه عراق بودند. %33 درصد فقط در صورت همراهی با UNآنرا مجاز دانستند و فقط %3 اجازه حمله بدون شرط را به عراق دادند. برای همين اعزام اين کشتی با اوج مخالفت ها و اعتراضات مردم همراه بود و به قول
Dr Chesterfield-Evans مردم استراليا يک پيغام ساده را به جان هوارد رساندند" don't back US President George W Bush." [ به فارسی به هر دو صورت زير قابل ترجمه است "پشت سر جورج بوش قرار نگير " يا "سوار جورج بوش نشو"]
او گفت :"ما به پيروی از يکی از روسای جمهور قبلی امريکا وارد جنگ غيرقانونی و هولناک ويتنام شديم - که نبايد هرگز دوباره اتفاق بيفتد و اين نخواهد شد اگر جان هوارد ازتاريخ درس گرفته باشد"
Simon Crean رهبر حزب قدرتمند مخالف دولت نيز امروز در کانال 10 تلويزيون استراليا گفت :"او [جان هوارد] بایستی به حرف مردم استذاليا گوش کند نه جورج بوش"
Vote
بررسی نتايج نظرسنجی های منابع استراليايي و بی بی سی در اين مورد جالب است ( بی بی سی امروز طی يک روز سه بار عنوان خبر اول اش را عوض کرد :
1-آلمان و فرانسه، متحد عليه جنگ
2-بوش: 'گول نخوريم'
3-ترکيه، ميزبان اجلاس بررسی بحران عراق)در همين زمينه :صاعقه مصنوعی، سلاح تازه آمريکا

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?