بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, January 17, 2003

اما کلک برنامه MindReader وقتي يک عدد دورقمي مثل XY رو انتخاب کنيم و رقم هاي اون رو ازش کم کنيم نتيجه اين مي شه:
10X+Y - X - Y = 9X
در نتيجه جواب يکي از ضرائب ۹ يعني يکي از اين اعداد خواهد بود ۹ - ۱۸- ۲۷ - ... -۸۱
و اگه به شکلک هاي توي جدول توجه بشه مي بينيد که اتفاقی نيست که براي همه اين اعداد فقط يک شکل در نظر گرفته شده. يعني همون شکلکي که شما در نظر گرفته بوديد
فعلا برای امروز بسه . تا اين متن رو تايپ کنم نيلوفر 10 بار آمد و گفت "حالا نوبت منه !حالا نوبت منه !"

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?