بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, January 24, 2003

Pocket Pc Zone


نرم افزار شبيه ساز پرواز برای Pocket Pc!

ديکشنری فارسی <-> انگليسی برای Pocket Pc [نسخه آزمايشی ]

کوييز1 : مهمترين کليدی که در هر نرم افزار بايد اول از همه ياد گرفت چيست ؟
نکته 1 - برای خارج شدن از يک برنامه که کليد خروج ندارد می توانيد با احضار صفحه کليد مجازی آن و زدن دکمه ي
Ctrl + Q از آن برنامه خارج بشويد.
پاسخ کوييز 1: دکمه خروج از برنامه !


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?