بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, January 29, 2003

به گزارش راديو پيک زوريخ: " چند هکر از عربستان موفق شدند وارد سيستم مخابراتی دانشگاه تگزاس شوند و از آن طريق مکالمات بين المللی خود را به خرج اين دانشگاه انجام دهند. مقامات FBI کشف کردند که دانشجويان اين دانشگاه به بحرين و قطر زنگ می زنند و قرآن می خوانند. تحقيقات بعدی نشان داد که آنها دانشجو نبوده اند وقرآن هم نمی خواندند بلکه عربی حرف می زدند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?