بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, January 31, 2003

مثل اينکه اسناد محرمانه امريکا يي ها داره کم کم فاش می شه :"نلسون ماندلا رئيس جمهور سابق افريقای جنوبی بوش را رئيس جمهوری نژادپرست و کسی که خوب نمی تواند فکر کند توصيف کرد. عين جملات نلسون ماندلا اين است :
"One power with a president who has no foresight and cannot think properly, is now wanting to plunge the world into a holocaust," Mandela told the International Women's Forum.
تلويزين های استراليا توی اخبار ساعت های مختلف شون چندين بار اين جمله رو از زبان نلسون ماندلا تکرار کردند و فيلم اش رو نشون دادند


0 Comments:

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?