بابا و دخترش

بابا و دختراش

Monday, December 09, 2002


ديشب که متن مربوط به يک سالگی وبلاگم رو تايپ کردم و راه افتادم که برم خونه ديدم که جمعيت زيادی کنار رودخانه جمع شدند ( يک مسير پياده رو مخصوص در کنار رودخانه هست که من هر روز از طريق اون به خونه می رم يا به اينجا می آم ) و همگی با يک چراغ قوه روشن در حال علامت دادن و تماشای قايق های زيبايي بودند که همگی به طرز قشنگی چراغانی شده بودند و روی رودخانه در حال حرکت بودند. بعد از اون هم يک آتش بازی زيبا برنامه رو تکميل کرد و حاضران رو شاد و خوشحال روانه خانه ها کرد . اشتباه نکنيد اين مراسم و برنامه ها نه به دليل سالروز تولد وبلاگ بابا و دخترش بلکه به دليل شروع تعطيلات تابستانی و آغاز برنامه های مربوط به کريسمس بود البته فرقی هم نمی کرد در هر صورت بابا و دخترش از شهردار شهر و دوستانی که به اين مناسبت ايميل تبريک فرستادند تشکر می کنند بخصوص از مريم آسمان آبی و يک تيکه ابر کوچولو. هميشه شاد و خندان باشيد

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:26:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?