بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, November 06, 2002

اشغال سفارت امريکا توی اون سالهای اوليه انقلاب يکی از اون عمليات جنجالی بود که توی دنيا خيلی سروصدا کرد و دست کمی از ماجرای 11 سپتامبر نداشت بخصوص که خيلی هم طولانی شد.اون ماجرا هرچی که بود تموم شد ولی جالبه که هنوزهم خبرهايي جالب ازش می شه پيدا کرد. يکی از اين خبرها اسناد فوق محرمانه ای است که نيروهای دلتا توی عمليات طبس باخودشون آورده بودند و در سال 93 بعد از 12 سال به دليل قانون آزادی اطلاعات ( کاش يک همچين قانونی توی ايران هم بود) منتشر شده اند. متن يکی شون رو اين پايين می بينيد بقيه هم اينجا هستد : صفحه اول و صفحه دوم و صفحه سوم و صفحه چهارم

به قول هودر معلوم نيست کدوم آدم دزدی اين متن رو به اون بيچاره ها قالب کرده بود به نظر می رسه يارو قبلا سر چهارراه گدايي می کرده

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Three passions,warcraft leveling simple but wow lvl overwhelmingly strong,wow power level have governed wow power level my life: the longing wrath of the lich king power leveling for love, the search for knowledge,World of warcraft Power Leveling and unbearable pity WOTLK Power Leveling for the suffering wlk power leveling of mankind. These passions,wlk power leveling like great winds,age of conan gold have blown me hither and thither,cheap aoc gold in a wayward course,aoc power leveling over a great ocean ffxi gil of anguish, reaching final fantasy xi gil to the very verge of despair. I have sought love, first, because it brings ecstasy - ecstasy so great that I would often have sacrificed FFXI Gil all the rest of life for final fantasy gil a few hours of this joy. I have sought it, wow gold because it relieves loneliness--that terrible loneliness in which one shivering consciousness dog clothes looks over the rim of the world into the cold unfathomable lifeless abyss.

Saturday, February 14, 2009 3:40:00 PM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?