بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, October 30, 2002

گزارش تکمِلي

گزارش تکمِلي:
ديروز تيتـر اول همه روزنامه ها و راديو تلوِزيونهای استراليا را اين خبر پوشانده بود که تندرو های اسلامی اندونزی طرح الحاق شمال استراليا رابه بقيه کشور های مسلمان منطقه به منظور ايجاد يک ايالت بزرگ اسلامی(Islamic superstate) دارند!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?