بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, December 06, 2002

روز پنج شنبه از سفر برگشتيم.خسته تر از اون بودم که بتونم همان روز اينجا بنويسم. ولی در طول سفر يادداشت هايي برداشتم که اگر فرصتی شد توی وبلاگ می گذارم.


روز چهارشنبه توی قسمت هايي از دنيا از جمله جنوب استراليا تنها کسوف کلی سال اتفاق افتاد که می تونيد بعضی از عکس هاشو اينجا ها ببينيد.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

رخ دادن اين کسوف راهنمای خوبی بود برای تعيين زمان عيد فطردر اين قسمت از دنيا . برای کسانی که کمی به نجوم علاقه دارند شايد جالب باشه که بدونند که هميشه زمان اتفاق افتادن کسوف مقارن است با زمان جهانی نو شدن ماه (لحظه مقارنه ) . (نو شدن ماه يک رخ داد جهانی است که در سرتاسر دنيا در يک لحظه خاص اتفاق می افتد و با محاسبات نجومی قابل محاسبه است) اما بر اساس معيار هايي که در اديان يهوديت و اسلام برای تعيين ماه نو در نظر گرفته شده اگر حلول ماه نو در يک نقطه از جهان بعد از غروب خورشيد قابل رويت باشد روز بعد از آن شروع ماه جديد است وگرنه روز بعدتر. مثلا امسال زمان کسوف در جنوب استراليا ساعت 7:03 بعد از ظهر بود و دقايقی بعد از آن خورشيد غروب کرد و همزمان با آن و يا مدتی کوتاهی قبل يا بعد از آن (بسته به موقعيت جغرافيايي محل ) ماه هم غروب کرد و امکان رويت ماه در روز چهارشنبه 4 دسامبر نبود به ناچار روز بعد روز آخر ماه رمضان بود و روز بعدتر يعنی جمعه 6 دسامبر روز عيد فطر بود.برای کسانی که به اطلاعات بيشتری در اين زمينه علاقه مندند خواندن اين مطلب ار وبلاگ روجا و وبلاگ نامه توصيه می شود

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:26:00 PM  
Blogger redhattie yu said...

I am working at Rsorder.com, which is providing cheap runescape gold ,rs items, runescape money , rs account and rs powerleveling with fast delivery.What you say is very funny and your thought rs gold is so new , which is also easy to be understood. However, i also want to say i am hope for more here. Better to remain silent and be thought a fool that to speak and remove all cheap rs gold doubt.

Sunday, February 17, 2013 4:08:00 PM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?