بابا و دخترش

بابا و دختراش

Saturday, November 23, 2002
مرغ سحر ناله سر کن .......... داغ مرا تازه تر کن!
زآه شرر بار ، اين قفس را .......... برشکن و زير و زبر کن
بلبل پر بسته ز کنجه قفس درآ .......... نغمه آزادی نوع بشر سرا
وز نفسی عرصه اين خاك توده را .......... پر شرر كن !

ظلم ظالم ، جور صياد .......... آشيانم داده بر باد
اي خدا ، اي فلك ، اي طبيعت .......... شام تاريك ما را سحر كن

نوبهار است ، گل به بار است .......... ابر چشمم ، ژاله بار است
.................. اين قفس چون دلم تنگ و تار است ..................
شعله فكن در قفس اي آه آتشين .......... دست طبيعت گل عمر مرا مچين
جانب عاشق نگه اي تازه گل از اين .......... بيشتر كن ، بيشتر كن ، بيشتر كن
مرغ بي دل ، شرح هجران .......... مختصر ، مختصر كن ، مختصر كن

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
بند دوم:

عمر حقيقت به سر شد .......... عهد و وفا بي اثر شد
ناله عاشق ، ناز معشوق .......... هر دو دروغ و بي ثمر شد
راسته و مهر و محبت فسانه شد .......... قول و شرافت همگي از ميانه شد
از پي دزدي ، وطن و دين بهانه شد .......... ديده تر كن!

جور مالك ، ظلم ارباب .......... زارع از غم گشته بي تاب
ساغر اغنيا پر مي ناب .......... جام ما پر ز خون جگر شد
اي دل تنگ ناله سر كن .......... از مساوات صرف نظر كن

ساقي گلچهره بده آب آتشين .......... پرده دلكش بزن اي يار دلنشين
........................ ناله بر آر از قفس اي بلبل حزين ........................
كز غم تو ، سينه من .......... پر شرر شد ، پر شرر شد

[گلهای رنگارنگ]

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

welcome to the wow gold, cheap WoW Power Leveling, service site,wotlk gold buy cheap wow gold,wow gold,world of warcraft power leveling buy wow gold

Saturday, February 14, 2009 3:43:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?