بابا و دخترش

بابا و دختراش

Sunday, December 08, 2002امروز تولد يکسالگی اين وبلاگ است . يادم که سال پيش که می خواستم اين وبلاگ رو بسازم خيلی در مورد اسم اش و مطالبی که بايد در اونجا بنويسم فکر کردم . ايده های زيادی داشتم ولی آخرش اسمش شد وبلاگ بابا و دخترش و قرار شد که
جايي باشد براي حرفهاي من و دخترم

توی اين يک سال تجربه ها و فراز و نشيب های زيادی رو طی کردم با آدم های مختلف دوست شدم و از افکار شون و نوشته ها شون لذت بردم . مدتی رو در وبلاگ عمومی خبرنگار شدم و مدتی رو روزه سکوت گرفتم و چيزی ننوشتم . مدتی رو فقط برای خودم نوشتم و مدتی رو برای يکی دو نفر از دوستام نوشتم. و بلاخره برگشتم و دوباره توی همين وبلاگ و برای همه اونهايي که به سراغ اش می آيند با همه انتظاراتی که ازش دارند شروع کردم به نوشتن.
تا به حال از نوشته هام راضی هستم و به ياد ندارم که نوشته ای رو پاک کرده باشم( ولی تصحيح چرا ) و در تمام اين مدت هميشه از خودم پرسيده ام که آيا به اون هدفی که روز اول به خاطرش اين و بلاگ رو ايجاد کردم پايبند بودم يا نه ؟ اونچه که مسلمه اينه که برداشت من و ديگران از وبلاگ و وبلاگنويسي در طول اين مدت خيلی تغيير کرده ولی من هميشه برداشتم اين بوده که اتفاقات بوجود آمده چه مثبت چه منفی می تونند يک قدم ما رو به سمت رشد کردن و بزرگ شدن وبلاگ نويسی نزديک تر کنند. امروز وبلاگ من يک ساله می شه ولی من منتظر اون روزی هستم که اين وبلاگ و همه وبلاگهای ديگه فارسی دوران کودکی رو پشت سر بگذارند و وارد دوران بلوغ و شکوفايي بشوند. انشاالله/

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:26:00 PM  
Blogger rscredits said...

I am working at Rsorder.com, which is providing cheap runescape gold ,rs items, runescape money , rs account and rs powerleveling with fast delivery.What you say is very funny and your thought rs gold is so new , which is also easy to be understood. However, i also want to say i am hope for more here. Better to remain silent and be thought a fool that to speak and remove all cheap rs gold doubt.

Sunday, February 17, 2013 4:25:00 PM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?