بابا و دخترش

بابا و دختراش

Monday, December 09, 2002يادداشت هايي از نيوزيلند: يکی از جاذبه های توريستی نيوزيلند طبيعت زنده ودست نخورده اونه که مشابه اون رو در جنگل های بکر شمال ايران و بخصوص سياهکل هم می شه ديد با اين تفاوت که در نيوزيلند به دليل اهميتی که اين منابع از نظر توريسم ها دارند در کنار سالم نگه داشتن اونها انواع و اقسام تسهيلات رو برای رسيدن جهانگردان به اون مناطق تهيه کرده اند و همين باعث شده که در سال در آمد زيادی از بابت توريسم نصيب اين کشور بشه و هزاران نفر رو از سراسر جهان برای ديدن مناظر يا استفاده تجاری از اين امکانات اين کشور کوچک 3 ميليون نفری جذب کنه .

يکی از کسانی که استفاده بهينه ای رو از اين فرصت کرده جناب Peter Jackson کارگردان سه گانه The Lord of the Rings است. که قرار است قسمت دوم آنرا با نام The Two Towers چند روز ديگر يعنی همزمان با تعطيلات کريسمس اکران کند(قسمت های سه گانه اين فيلم به ترتيب برای کريسمس 2001 و کريسمس 2002 وکريسمس 2003 برنامه ريزی شده اند )Peter Jackson که خود نيوزيلندی است با آشنايي که از مناطق مختلف کشورش دارد بهترين مناظر را برای فيلم برداری خود اتنخاب کرده و انتظار می ره که مثل قسمت اول در بخش های زيادی کانديدای دريافت اسکار بشه.مردم نيوزيلند از اين بابت خيلی خوشحالند و حتی اداره پست نيوزيلند تمبر هايي به اين مناسبت چاپ کرد

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:26:00 PM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?