بابا و دخترش

بابا و دختراش

Monday, February 17, 2003


.

تظاهرات ضد جنگ در استرالياديروز و پريروز در سرتاسر استراليا تظاهرات و راهپيمايي هايي در مخالفات با جنگ و به خطر انداختن صلح جهانی برپا شده بود. استقبال مردم از فراخوان گروههای ضد جنگ به حدی بود که موجب شگفتی همه بينندگان شده بود. حدود سيصد و پنجاه هزار نفر در شهر سه مليونی سيدنی و جمعيتی به همين نسبت در شهرهای ديگر استراليا و نيوزيلند چون آدلايد و ملبورن و بريزبين و پرث جمع شده بودند و در مخالفت با جنگ شعار می داند. شعارهايي که در بعضی از موارد به شعارهای ضد جان هوارد هم ادغام شده بود. تکان دهنده ترين صحنه ای که من ديدم بچه های کوچکی بودند که تابلويي با اين شعار را بدست داشتند: ما زندگی را دوست داريم!
آدم های زيادی از سنين مختلف و با عقايد و طرز فکر های مختلف يکجا گرد آمده بودند تا يک پيام را به گوش سياستمداران برسونند : NO WAR
تعدادی از صحنه اون مراسم را در پايين جمع کردم ( برای ديدن عکس بزرگتر روی هر کدوم کليک کنيد) در ضمن بی بی سی هم دعوت کرده که اگه کسی از اون مراسم عکسی با موبايل يا دوربين ديجيتال گرفته براشون بفرسته

در پاسخ به اين راهپيمايي های گسترده در شهر های کوچک و بزرگ استراليا جان هوارد نخست وزير استراليا با قاطعيت اعلام کرد که اين مخالفت ها هيچ تاثيری در تصميمات او برای همراهی امريکا و بريتانيا در حمله به عراق نخواهد داشت..اين قاطعيت همان چيزی است که جان هوارد را تبديل به يک قهرمان ملی کرده اما نه در کشور خود بلکه در اسرائيل !

کسی فکر می کرد تو قطب جنوب هم تظاهرات ضد جنگ برپا بشه . اون هم با شرکت 5 نفر:(يادتون باشه عکاس رو هم بشماريد)


اين هم يک مجموعه ديگه

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Youth is warcraft leveling not a time of life;warcraft leveling it is a wow lvl state of mind; wow power level it is not power leveling amatter of World of warcraft Power Leveling rosy cheeks, red wrath of the lich king power leveling lips and supple knees;WOTLK Power Leveling it is a matter of thewill,wlk Power Leveling a quality of buy aoc gold the imagination,aoc gold a vigor of the emotions; it is thefreshness of the deep springs wow gold of life. Youth means a tempera-mental maplestory mesos predominance of courage over timidity, of the appetite formaple story mesos adventure over the love of ease. wow gold This often existsin a man of 60 more than a boy of 20. Nobody grows old merely by anumber of years.

Saturday, February 14, 2009 3:51:00 PM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?