بابا و دخترش

بابا و دختراش

Tuesday, February 18, 2003


نيلوفر در کتابخانه!

يکی از کارهای خوبی که در بيشتر مراکز خريد و شاپينگ سنتر های استراليا انجام دادند در نظر گرفتن يک کتابخانه عمومی در حوالی اونها است. اين کتابخانه ها که عموما مجانی هستند سرويس های بسيار خوبی از جمله دسترسی به اينترنت و ايميل - تماشای CD و DVD روی کامپوتر - دسترسی به آرشيو مجلات و روزنامه ها روی ميکروفيلم و ....را به افراد مختلف و از سنين مختلف ارائه می کنند. شايد بهترين سرويس اونها برای خانواده هايي که به قصد يک خريد طولانی به اونجا آمدند سرويس مربوط به کودکان باشه که در بعضی از اين کتابخانه ها وجود داره. مدتی بود که می خواستم نيلوفر رو به کتابخونه ببرم تا اينکه آخر هفته پيش تور دوچرخه سواری ما به يکی از شاپينگ سنتر های مورد بحث رسيد نيلوفر رو برای اولين بار به کتابخونه عمومی بردم .بخش مربوط به کودکان تشکيل شده بود از يک سری قفسه کتاب به شکل های شخصيت های کارتونی و با رنگ های جالب که برای بزرگتر ها هم جذابيت داشت ( از جمله قطاری به اسم Thomas ) و چند تا مبل و صندلی راحتی بعلاوه يک قاليچه و تعدادی پشتی و متکا برای کسانی که دوست دارند روی زمين ولو بشند و کتاب بخونند و دو تا کامپيوتر و يک پرينتر با تعدادی برنامه مربوط به بچه ها و بلاخره تعداد زيادی کتب بچه ها از جمله کتب مصوری مثل تن تن اون روز وقت ما صرف پيدا کردن چندتا کتاب مصور و کشيدن دوتا نقاشی با کامپيوتر شد که متاسفانه امکان ذخيره کردن اش نبود ولی پرينت اش رو گرفتم تا بعدها برای نيلوفر بمونه. اما فردای اون روز من و نيلوفر دوتايي با دوچرخه رفتيم به کتابخونه مرکزی شهر و هر دو مون عضو شديم ( کارت های عضويت خيلی قشنگی برای بچه ها دارند) و نيلوفر کلی بازی کرد و کتاب تماشا کرد و آخر سر هم يک کتاب Bob the Builder که نيلوفر به اش می گه باب دگيلدر رو امانت گرفتيم و آمديم. در طول راه و بخصوص موقع عبور از پل شهر من همه اش نگران بودم که کتاب از دست نيلوفر بيفته توی رودخونه ولی نيلوفر حاضر نبود حتی يک لحظه هم اون کتاب رو از خودش دور کنه! فکر کنم اين ماجرا هيچوقت از ياد من و نيلوفر بيرون نرهراستی می دونستيد که سايت فارسی تن تن هم به تازگی تاسيس شده ؟1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

This momentousdecree warcraft leveling came as a great beacon light wow lvl of hope to millions of negroslaves wow power level who had been seared power leveling in the flames of power leveling withering wrath of the lich king power leveling injustice.wrath of the lich king power leveling it came as a WOTLK Power Leveling joyous daybreak to end the long WOTLK Power Leveling night ofcaptivity.WOTLK Power Leveling but one hundred years wlk power leveling later, we must face aoc gold the tragic fact thatthe age of conan power leveling negro is still not free. aoc power leveling one hundred years later,age of conan power leveling the lifeof the negro ffxi gil is still sadly crippled by the final fantasy xi gil manacles ofsegregation guild wars gold and the chains of discrimination. one hundred yearslater, maplestory mesos the negro lives on a lonely island of poverty in themidst of a vast ocean of material prosperity.dog clothes one hundred yearslater, the negro is still languishing in the corners of americansociety and finds himself an exile in his own land.

Saturday, February 14, 2009 3:48:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?