بابا و دخترش

بابا و دختراش

Thursday, March 07, 2002


دو کاربرد از انرژي اتمي.:يک- دو.

اين خبر را هم در مورد عروسک ايراني بخوانيد به خصوص اين جمله را:
"به گفته آقای چينی فروشان، به دليل كيفيت نامرغوب عروسک های ايرانی، ساخت اين عروسك‌ ها به چين واگذار شد."حالا فهميديد چرا اسم اين آقا چينی فروشان، است؟

وقتي مطلب Sunday, December 16, 2001 را مي نوشتم فکرش هم نمي کردم که يه روزي مجبور بشم دوباره به اش ارجاع بدم اما در جواب سوال جناب لامپ عزيز بايد بگم براي 28 ساعت اش مي شه يک کاري کرد ولي اون ده دقيقه اش را ديگه بايد دست به دامن جناب انشتين بشي.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

In English class, one girl Cheap WoW Gold said never give up when discussing. It just reminded me wow goldsomething about myself.WoW Gold Maybe it is wow power leveling something about love.WoW Gold My love, which began on July 3rd of WoW Gold 2005 and finished on August wow leveling 23rd of 2008, taught me many things. wow leveling It is not a pleasant world of warcraft power leveling thing to look back on world of warcraft power leveling that. But I know I world of warcraft power leveling must learn something from it,world of warcraft leveling no matter what it is, world of warcraft leveling happiness or sorrow.Our wow gold love did not go on so smoothly and we went through many things.

Saturday, February 14, 2009 3:06:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?