بابا و دخترش

بابا و دختراش

Saturday, February 16, 2002

سلام دوستان. امروز ايميل صاحب وبلا گ عمومي را ديدم و تصميم گرفتم عضو بشم اين هم نظر من دراين باره
به نام خدا. سلام دوستان.از اين يک نفري که اينکاررا به عهده گرفت ممنونم . هر چند که نمي شناسمش. من از اين صفحه فقط به منظور آدرس دادن به مطالب جديد در وبلاگم استفاده خواهم کرد و اصل مطلب را در صفحه خودم مي گذارم. اگر بقيه هم موافق باشند و همين کار را بکنند همه مي توانند از به روز شدن وبلاگ ها و موضوع آن به سرعت اطلاع پيدا کنند و اينجوري موضوع شوراي تشخيص و قضيه سانسور و اختلاف سليقه و ... هم تا حدودي حل مي شود. البته يک پِشنهاد هم دارم و آن اينکه اگر هر نفر يک userid در قسمت team براي خودش درست کند بهتر است.اميدوارم با همراهي همگي بتوانيم از اين موضوع استفاده مفيدي بکنيم.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:18:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

welcome to the wow power leveling, cheap service site,WoW Gold buy cheap wow gold,wow gold,world of warcraft buy wow power leveling

Saturday, February 14, 2009 3:02:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?