بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, July 09, 2003

مرگ لاله و لادن برای هرکسی که حتی همين چند روز پيش با هاشون آشنا شده بود تلخ و دردناک بود اما مردم دنيا خاطره تلاش اونها و اون همه شوق و ذوقی رو که برای رسيدن به زندگی بهتر داشتند رو از يادشون نمی ره .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?