بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, July 04, 2003

-=-=-=-= نتيجه اخلاقی داستان پايينی =-=-=-=-

1- خيلی ها فکر می کنند که تغييرات مداوم در هيات رئيسه حزب کمونيست و روی کار آمدن گورباچف و سياست گلازنوست اون همه دست پخت CIA بوده
2- عده ديگه ای فکر می کنند که همه اين ماجراها و روی کار آمدن پوتين در روسيه نقشه محرمانه KGB بوده برای وارد کردن ضربه نهايي به دشمن
3- جاسوسی آخر و عاقبت نداره!!!ا
4- هر کسی که گفت من حاضرم برای شما جاسوسی کنم حرف اش رو باور نکنيد
5- اين مطلب خيلي خيلی مفصل هيچ ارتباطی به قبول تفاضای استخدام يک عضو مونت در انجمن بابای وبلاگ نويس نداره بی خود ميونه من و ليلای ليلی رو بهم نزنيد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?