بابا و دخترش

بابا و دختراش

Thursday, June 05, 2003

يک مرد نيوزيلندی به نام Bruce Simpson ادعا کرد که در خانه خود يک موشک کروز دست ساز درست کرده است. او که به هيچ وجه يک تروريست نيست اقدام خود را برای آگاه کردن دولت از امکان ساخت راحت يک موشک کروز دست ساز توجيه کرد.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

welcome to the wow power leveling, cheap service site,WoW Gold buy cheap wow gold,wow gold,world of warcraft buy wow power leveling

Saturday, February 14, 2009 4:03:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?