بابا و دخترش

بابا و دختراش

Thursday, May 29, 2003بعد از حمله موفقيت آميزی که احزاب مخالف دولت عليه فرماندار کل استراليا انجام دادند که منجر به اولين استعفای يک فرماندار کل در تاريخ استراليا شد ظاهرا دولت داره دست به يک ضد حمله با همان سلاح می زنه . اتهام آقای هالينگورث (فرماندار کل سابق) تجاوز به يک زن و همينطور داشتن روابط جنسی با اطفال در حدود 40 سال پيش که وی يک روحانی جوان مسيحی بود است. دادگاهی که برای بررسی اتهام اول تشکيل شد رای به برائت وی داد ولی جنجال ها و بی آبروهايي که بوجود آمده بود نهايتا وی را مجبور به استعفا کرد. در طی اين مشاجرات جان هوارد نخست وزير استراليا به دليل حمايت های گسترده ای که از شخص فرماندار می کرد شديدا مورد انتقاد بود و حالا گويا حزب او با ضد حمله های جديد می خواهد سران احزاب مخالف را به دلايل مشابه مورد حمله قرار دهد.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:45:00 PM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?