بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, May 21, 2003

از ماجرا های نيلوفر
اونقدر برای خودم اينجا جولان دادم که گاهی شرمنده می شم که اسم اين وبلاگ رو گذاشتم بابا و دخترش ولی از دخترم کم می نويسم . اينها هم برای جبران مافات:
1- فارسی حرف زدن نيلوفر هر روز جالب و جالبتر می شه . بخصوص که گاهی حروف رو جابجا تلفظ می کنه . ديشب داشتم براش قصه می گفتم که بخوابه هر جای قصه رو که اشتباه می گفتم بايد می گفت: "غلطه آی غلطه اينجای حرفت غلطه" ولی وقتی گفتم :" آقا گاوه گفت: هاپ هاپ هاپ حسنک کجايي ؟ "
بلافاصله گفت : "گلطه آی گلطه ... :-) "
2- روزهايي که مامان نيلوفر از دست شيطنت های نيلوفر به تنگ می آد فيلم های کوچيکی های نيلوفر رو می ذاره تا تماشا کنه ديروز که من آمدم خونه نيلوفر هنوز داشت فيلم اش رو تما شا می کرد و مادرش می گفت هرجای فيلم که نيلوفر کوچولو غذا شو نمی خورده يا کار بدی می کرده اين نيلوفر خانم سرش داد می زده که " چرا غذا تو نمی خوری؟ هان؟!"
3-چند روز پيش که مادرش می گفت وقتی براش نهارش رو می کشيده . گفته
نيلوفر: " من اينو نمی خورم "
مادر:" چرا ؟ "
نيلوفر: " من اينو دوست ندارم "
مادر: " ببين من برای پختن اينها زحمت کشيدم . تازه کمرم هم درد می کنه. بايد اينها رو بخوری بعدش هم تشکر کنی"
خلاصه نيلوفر مجبور می شه که اون رو غذايي رو که دوست نداشته بخوره ولی بعد از ظهر همون روز در حالی که با اسباب بازی هاش بازی می کرده می آد سراغ مامانش و می گه:" بيا اين غذا رو بخور ! من براش زحمت کشيدم. کمرم هم درد گرفته بايد تشکر کنی ها "

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:48:00 PM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?