بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, March 26, 2003

مجله جديدی به اسم فروغ به دنيای وبلاگستان پا گذاشته که برای من ياد آور دوستی گريزپا ست به همين نام. هر چند که هنوز آشنايي چندانی با آنها ندارم ولی اميدوارم که پديده جالبی در دنيای مجازی ما باشد:

فروغ عزيز سلام!

مدتها قبل وبلاگستان فروغکی داشت طناز و رفيق باز که دوستانی از هر رنگ و هر جنس را دور خودش جمع کرده بود، اما ناگهانی گذاشت و رفت. بعدها ديدم که خانه اش را هم آتش زد و خاکسترش را به آب ريخت. گويي فراموش کرده بود که با اين کارش صد ملک دلی را به آتش می کشد که ملکِ صدها دل بود! هر چه بود تمام شد و رفت هيچ کس هم چيزی نگفت. آخر امروز هر کسی صاحب خانه شيشه ای خودش است و حق ندارد پايش را از گليم اش درازتر کند. اين موضوع گذشت و گذشت تا آن که به مدد يکی از خوانندگان به صفحه شما رسيدم. ديدن نام فروغ در بالای آن نويدی بود به يافتن آن دوست گريزپای ناآرام. گرچه شکی بيش نبود، ولی هنوز هم اميدبخش است. امروز که دعوت تو را برای پيوستن به شما و نوشتن از بهار ديدم با وجود آنکه از کارهای گروهی وبلاگستان دل خوشی ندارم، ولی نتوانستم دست گرم تان را که به دوستی دراز شده بود، ناديده بگيرم و بگذرم. پس دوستان من سلام!

بابای وبلاگ بابا و دخترش

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

welcome to the wow power leveling cheap service site, buy wow power leveling cheap wow gold,wow gold,world of warcraft wow power leveling buy wow gold

Saturday, February 14, 2009 3:54:00 PM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?