بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, February 28, 2003

ثمره نظم نوين جهانی برای عراق
بوش از اينکه او را با وجود رعايت نکردن مقررات لباس رسمی به جلسه سخنرانی راه داده اند تشکر کرد

اخبار ديروز بی بی سی از سخنرانی بوش بسيار جالب توجه بود بخصوص اين قسمت هاش:
جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا گفته است عراق بعد از جنگ الگويی از آزادی برای ساير مناطق خاورميانه خواهد بود.

وی گفت هر گونه آينده ای که مردم عراق برای خود انتخاب کنند از زندگی در کابوسی که صدام حسين برای آنها ايجاد کرده، بهتر است.

رييس جمهوری آمريکا گفت سرنگونی صدام حسين برای ميليون ها نفر اميد و پيشرفت به ارمغان خواهد آورد.

آقای بوش افزود آمريکا نمی خواهد که مدت طولانی بر عراق حکومت کند و فقط تا زمانی که لازم باشد در اين کشور باقی خواهد ماند.

برای من که باور کردنی نيست يک رئيس کشور به اين راحتی از حکومت کشورش بر کشور ديگری در آن سر کره زمين سخن بگه . اينجور که پيدا ست پيشگويي استيوان اسپيلبرگ در جنگ ستارگان درباره بوجود آمدن يک امپراتوری بزرگ و استعمارگر که مسلط به همه دنيا است داره به حقيقت می پيونده. حتما بعد از شروع استعمارگری نوبت شروع بنده داری جديد خواهد بود.

چلچله ها شما از اين چيزها ناراحت نشيد فقط يادتون باشه تا آمدن بهار21 روز ديگه مونده

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?