بابا و دخترش

بابا و دختراش

Tuesday, February 25, 2003


امروز داشتم از يک کوچه ای می گدشتم ديدم دم در يک خونه ای يک تابلو گذاشته بودند با اين مضمون: مــرگ بــر دلـتـنــگی
. يک عده ای هم اونجا جمع شده بودند . يکی می گفت: جل الخالق!
ديگری می گفت : خيلي خوبي .خيلي زياد... .
سومی می گفت :يادم هست، يادت نيست؟ .
چهارمی می گفت : لازم است بار ديگر اين حقيقت تازه را تکرار کنم؛ خيلي خوبي خيلي زياد...
پنجمی : دلم تنگه براي گريه کردن ...
(ديگه حساب اش از دستم در رفت ) : دوست من مدتي برو سفر ...
- اگر دلتنگي هم برود ديگر چه ميماند ...
- من اينجا بس دلم تنگ است و هر سازي که....
- درود بر دلتنگي
- بگذاريد ما به كار و زندگيمان برسيم
- زنده باد اصول تغيير ناپذير! -
- کاسه ي صبوريشان بزرگ باد!
- چرا فضاي وبلاگ شهر انقده سنگينه ؟

و از همه جالب تر برايم اين نوشته بود :
مخلص همه ي گردالي هاي قلمبه ي عالم
چقدر افسوس خوردم که در انجمن گردالی های قلمبه ی عالم ثبت نام نکرده بودم ولی اشکال ندارد بلاخره يکی هم پيدا می شود قربان صدقه ما برود! من آخر نفهميدم اين دلتنگی از ايادی استکبار جهانی است يا از مزدوران صدام حسين کافر ولی هرکه هست خيلی آدم واردی است چون هم فضای شهر را سنگين کرده و هم بلايي به سر ساز ها آورده و هم مردم را از کار و زندگی شان انداخته و کاسه بعضی ها را کوچک کرده و هزار و يک اقدام جنايتکارانه ديگر هم کرده که اسنادش را به دلايل محرمانه بودن نمی شود رو کرد.ولی با جديتی که من در اين مردم ديدم اين دفعه ديگر نمی تواند از دست اينها جان سالم بدر ببرد. پس با شدت شعار می دهيم: مرگ بر دلتنگی.


:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

I would gold für wow cultivate courage.buy wow gold “Nothing is so mild wow gold cheap and gentle as courage, nothing so cruel and pitiless as cowardice,” syas a wise author. We too often borrow trouble, and anticipate that may never appear.”wow gold kaufen The fear of ill exceeds the ill we fear.” Dangers will arise in any career, but presence of mind will often conquer the worst of them. Be prepared for any fate, and there is no harm to be freared. If I were a boy again, I would look on the cheerful side. life is very much like a mirror:sell wow gold if you smile upon it,maple mesos I smiles back upon you; but if you frown and look doubtful on it,cheap maplestory mesos you will get a similar look in return. Inner sunshine warms not only the heart of the owner,world of warcraft power leveling but of all that come in contact with it. “ who shuts love out ,in turn shall be shut out from love.” If I were a boy again, I would school myself to say no more often.billig wow gold I might cheap mesos write pages maple meso on the importance of learning very early in life to gain that point where a young boy can stand erect, and decline doing an unworthy act because it is unworthy.wow powerleveling If I were a boy again, I would demand of myself more courtesy towards my companions and friends,wow leveling and indeed towards strangers as well.Maple Story Account The smallest courtesies along the rough roads of life are wow powerleveln like the little birds that sing to us all winter long, and make that season of ice and snow more endurable. Finally,maple story powerleveling instead of trying hard to be happy,archlord online gold as if that were the sole purpose of life, I would , if I were a boy again, I would still try harder to make others happy.

Saturday, February 14, 2009 3:49:00 PM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?