بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, October 02, 2002

ارزش های بريتانيا، ارزش های آمريکا است.

اين هم از نخست وزير حزب کارگر! جناب اتللی و ويلسون کجاييد که ببينيد شاگرداتون امروز چی شدند.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?