بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, September 27, 2002

قصه گوی بچگي های ما به خواب رفت
زندگی در استراليا ويژگی های خوب و بد زيادی داره . بعضی وقتها حتی نمی تونی بگی برخی از اين ويژگي ها خوبند يا بد. يکی از اونها اينه که به دليل اينکه اين قاره اينقدر دور و تک افتاده بعضی از امواج راديويي هرگز به اينجا نمی رسند. برای همين راديو های اينجا معمولا دوتا موج بيشتر ندارند که با گسترش اينترنت و کنار زدن روزنامه ها و راديو و تا حدودی تلويزيون برای بيشتر مردم مشکل عمده ای نيست . می مونه مشکل خارجی ها و يا استراليايي های مهاجر که با وضعيت مهاجر پذيری استراليا تعداد شون هم کم نيست. برای اين گروه هم معمولا يکی دو شبکه راديو و تلويزيونی رايگان و چند تايي کابلی هست که اخبار و بعضی از برنامه ها ( از جمله آموزش زبان برای کودکان و بزرگسالان )رو برای زبانها و فرهنگهای مختلف پخش می کنه. چندتا برنامه به زبان فارسی هم هست ولی هيچکدوم جای راديو هايي مثل بخش فارسی راديو بی بی سی و راديو امريکا رو( که متاسفانه اينجا قابل شنيدن نيست) نمی گيره. برای همين يکی از برنامه های هفتگی من گوش کردن به بخشهايي ار اون برنامه ها روی اينترنته. اين هفته که سری به سايت راديو امريکا زدم با خبر تلخ فوت خانم عاطفی مواجه شدم.
خانم عاطفی رو اکثر کسايي که بچگی شون رو قبل از سالهای دهه 50 می گذروندند يادشونه. همون قصه گوی خوب و مهربون با صدايي گرم و گيرا. يادمه که بابا ها و مامانهای ما خيلی به اش مديون بودند چون هرچقدر هم که بچه های شيطونی بوديم ولی صدای گرم و زنگدار اون با داستانهای جالبش ما رو پای راديو و تلويزيون ميخکوب می کرد. بعدها خانم عاطفی به امريکا رفت و در کنار خوندن اخبار برنامه ای رو به اسم گلهای زندگی روز های جمعه برای کودکان و نوجوانان پخش می کرد. . برنامه اون شايد يک جور وبلاگ صوتی بود چون علاوه بر قسمت داستانی يک قسمت ديگه هم برای معرفی موضوعاتی از فرهنگ مردم امريکا و رويداد های تاريخی اون داشت و برای من و بقيه نوجونهای کنجکاو اون موقع جذابيت خاصی داشت. يادمه که شبهای گرم و پر ستاره تابستون که تصميم می گرفتم توی حياط بخوابم مجبور بودم سيم و سه راهی و چراغ مطالعه و راديو رو با خودم ببرم چون شبها بدون خوندن مجله مورد علاقه ام (که اون زمان دانستني ها بود) خوابم نمی برد و صبحها هم حتما بايد برنامه خانم عاطفی رو گوش می کردم.مولود عاطفی ( يا اونطور که واقعيت داشت مولود ايزدی همسر مهندس محمد رضا عاطفی) جمعه پيش 29 شهريور در سن 75 سالگی در بيمارستانی در ويرجينيا امريکا چشم از زندگی فرو بست. او که در سال1928 در همدان بدنيا آمده بود فارغ التحصيل دانشسرای تربيت معلم بود و از آموخته های خودش و استعداد داستانگويي اش و همينطور صدای گرم ومهربونش به خوبی استفاده می کرد و کودکان و نوجونهای زيادی رو در سرتاسر ايران و جهان محسور داستانهای خودش می کرد( چيزی که به اون افتخار می کرد). اکثر اونها حالا بزرگ شدند و در کنار مشاغلی که دارند حالا تجربه پدر يا مادر بودن رو هم تجربه می کنند و لابد گفتن داستان برای پسران يا دخترانشون اونها رو هر روزو شب به ياد قصه گوی مهربون بچگی هاشون می اندازه که برنامه اش رو با اين مقدمه شروع می کرد " سلام دختر خانوما آقا پسرا ..."
4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 10:13:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold tibia item tibia gold runescape accounts tibia money runescape gp buy runescape gold tibia gold tibia item buy runescape money runescape items tibia money

Friday, July 18, 2008 1:28:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

However mean your gold in wow life is,buy wow gold meet it and live it ;wow gold cheap do not shun it and call it hard names.It is not so bad as you are.It looks poorest when you are richest.The fault-finder will find faults in paradise.wow gold kaufen love your life,poor as it is.maple meso You may perhaps have some pleasant,thrilling,maplestory power leveling glorious hourss,even in a poor-house.The setting sun is reflected from the windows of the alms-house as brightly as from the rich man's abode;the snow melts before its door as early in the spring.sell wow gold I do not see but a quiet mind may live as contentedly there,cheap mesos and have as cheering thoughts,as in a palace.The town's poor seem to me often to live the most independent lives of any.May be they are simply great enough to billig wow gold receive without misgiving.Most think that they are above being supported by the town;powerlevel but it often happens that buy maplestory mesos they are not above supporting themselves by dishonest means.which should be more disreputable.Cultivate poverty like a garden herb,like sage.Do not trouble wow powerleveln yourself much to get new things,maple mesos whether clothes or friends,Turn the old,archlord power leveling return to them.Things do not change;we change.Sell your clothes and keep your thoughts.

Saturday, February 14, 2009 3:38:00 PM  
Blogger Adi said...

Oes Tsetnoc one of the ways in which we can learn seo besides Mengembalikan Jati Diri Bangsa. By participating in the Oes Tsetnoc or Mengembalikan Jati Diri Bangsa we can improve our seo skills. To find more information about Oest Tsetnoc please visit my Oes Tsetnoc pages. And to find more information about Mengembalikan Jati Diri Bangsa please visit my Mengembalikan Jati Diri Bangsa pages. Thank you So much.

Sunday, November 22, 2009 1:12:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?