بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, September 25, 2002


Screenshot


جناب هودر بزرگ رئيس ! وبلاگ سردبير خودم امروز سالگرد ابولبلاگرون شدن اش رو جشن گرفته و به همين مناسبت هم سر و وضع ظاهر و باطن وبلاگ اش رو تغيير داده و از همه مهمتر اينکه خودش رو از شر ليست وبلاگ نويسان نجات داده و اون رو به کلی پاک کرده يادمه که يک مرتبه از اون به عنوان يکی از حلقه های اتصال وبلاگ نويس های فارسی زبان با هم ياد کرده بودم. اين اتصال اون روزها خيلی حساس و شکننده بود ولی حالا همانطوری که سينا مطلبی نوشته ديگه يک ارتباط محکمه که در بعد خبری ازبعضی رسانه های عمومی هم بهتر عمل می کنه. شايد هم به همين دليل هودر اون ليست رو برداشت .درهر حال مبارکه انشاالله. ما که هديه قابلی برای ايشون نداريم ولی بد نيست يک لينکی به يک مصاحبه منتشر نشده ای از ايشون بدم. اين جالبترين و واقعی ترين مصاحبه ای که من از حسين درخشان شنيدم . حتی اونجا که در وسط مصاحبه موبايل ايشون زنگ می زنه و مصاحبه گر مجبور می شه منتظر بشه تا تموم شدن مکالمه ايشون صبر کنه . جالبه که در تمام اين مدت متن مکالمات تلفنی ايشون هم در مصاحبه ضبط می شه.و يا اونجا که هودر افشا می کنه که همه خوانندگان وبلاگ سردبير : خودم همه خنگند! اگه می خواهيد شما هم مثل من از اين مصاحبه لذت ببريد و بدونيد که آيا هودر در وبلاگش از html , xhtml استفاده کرده يا نه و يا آيا هودر مصاحبه گر رو " مصاحبه گر بدبخت " خطاب می کنه يا نه ؟ و اينکه چرا هودر اينقدر از خودش تعريف می کنه ؟ بريد اين مصاحبه رو گوش کنيد
باور نمی کنيد بريد اين دو قسمت مصاحبه رو گوش کنيد . قسمت اول - قسمت دوم
با تشکر از جناب سهراب سلطانی صاحب وبلاگ پرگوش (اين بچه ترشی نخوره يه چيزی می شه ها )
[ من زياد اهل نظرخواهی نيستم ولی اين دفعه به خاطر شما چرا .نظری نداريد؟ ]


1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 11:18:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?