بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, September 25, 2002

راستی وقتی يک سری به وبلاگ پرگوش زدم يک هنرنمايي ديگه از اين پسر با استعداد ديدم که همون فلشی که سهراب برای وبلاگ خورشيد خانم ساخته . يک تيکه جالب که توی اون فلش هم ديده می شه نامه يکی از خوانندها به خورشيد خانمه که خورشيد خانم اسمش رو گذاشته ماه پيشونی و با وجوديکه تاکيد کرده اين اسم هيچ ربطی به وبلاگ ماه پيشونی نداره ولی اگه اون رو بخونيد به يک احساس عجيبی می رسيد . بعضی تيکه ها شو من اينجا می آرم (اميدوارم که ار نظر خورشيد خانم اشکالی نداشته باشه )
خورشيد خانم نوشته :" اين دوست ناديده من که برام ايميل ميده و من اسمشو گذاشتم ماه پيشونی هم بازيش گرفته. بد موفعی برای من ايميل ميزنه اين دختر. راستی اين ماه پيشونی به ماه پيشونيای وبلاگر هيچ ربطی نداره. همونطوری که گفتم اين اسمو من براش انتخاب کرده بودم. تو آرشيوم هست

ديروز میخواستم به قول تو درخت نباشم. ديروز دلمو زدم به دريا. ديروز...
خورشيد درد دارم. درد. خورشيد تنم داره تير می کشه. باورم نمی شه هنوز. يه احساس خاصی دارم. همونی که تو گفتی. Lost...
انگاری يه عالميه که من ازش خبر ندارم. تا دم درش ميرم. بعد يه چيزی می خوره تو سرم و به هوش ميام و بر ميگردم همينجا.
"

من وقتی خبر فوت ماه پيشونی رو خوندم اولش باور نکردم ولی وقتی ديدم که وبگرد و هودر اون رو نوشتند ناچار شدم باور کنم. احساسم رو درباره اش همون روز نوشتم و لی خوب از بعضی از درگيری های هم که
الان داره توی صفحه نظر خواهی انجام می شه ناراحتم . فعلا کاری که نمی شه کرد جز طلب رحمت برای روحش. روحش شاد.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 11:18:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?