بابا و دخترش

بابا و دختراش

Sunday, September 22, 2002

بابای ژينا بعد از چند روز دوری امروز برگشته و پرده از يک راز سر به مهر برداشته . من نمی گم چيه تا خودتون بريد ببينيد.اين ماجرا به همراه توضيحی که يکی از آهوان سه گوش در باره انجمن بابا های وبلاگ نويس با اين عنوان چريکی <بازگشت بابا و دخترش و تشكيل فراكسيون باباها ... مامان هاي روي زمين متحد شويد!>نوشته باعث شد که يک بار ديگه از همه کسانی که برای عضويت در اين انجمن کانديد شدند و يا حايز شرايط هستند ( ِيعنی اينکه اولا بابا هستند و ثانيا وبلاگ نويس اند و در ضمن مايل اند در باره خانواده شون هم بنويسند) دعوت کنم که هرچه زودتر به عضويت اين انچمن در بياند . شايد اقلا بتونيم از اين راه کارهای مفيدی بکنيم . حداقل اش اينکه بتونيم از اين دوسه تا دوستان وبلاگ نويسي که روز پدر رو به پدران( لابد وبلاگ خوان ) تبريک
گفتند تشکر کنيم. پس جناب قادر زواره - سينا خان مطلبی ( هر چند که بيشتر دنبال ايجاد جامعه پدران وبلاگ نويس در مقابل انجمن باباهای وبلاگ نويس هستی ) - جناب ياشار خان احد صرامی - سياوش خان سانسور هرگز و بامداد خان بابای بامدادک و بلاخره پژمان خان نويسنده وقت کشی (که به زودی به جمع بابا ها خواهيد پيوست) و همه باباهای وبلاگ نويس ديگر از شما رسما دعوت می شود که به انجمن بابا های وبلاگ نويس بپيونديد
از زحمات و کمک های ليلای ليلی و آهوان سه گوش هم در ايجاد اين انجمن باباها قدردانی می شه و در صورت به نتيجه رسيدن اون حتما يک کرسی ويژه برای شخص ليلای ليلی در اون انجمن در نظر گرفته خواهد شد!

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 11:18:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?