بابا و دخترش

بابا و دختراش

Monday, September 16, 2002

Screenshot


سلام دوستان
مثل اينکه اين تعطيلات وبلاگی من زيادی طولانی شده و کم کم داره سر و صدای بعضی از دوست های خوبم رو هم رو در می آره . دوستای خوب ديگه ای هم با ايميل و مطالبی که گهگاه اينجا و اونجا می نوشتند من رو تشويق به نوشتن می کردند. اعتراف می کنم که در اين مدت هيچوقت به معنی واقعی کلمه از وبلاگستان دور نبودم چه زمانهايي که بعضی از وبلاگها ( يي رو که برای خودم انتخاب کرده بودم ) می خوندم يا با ايميل يا گذاشتن پيغام با بعضی از اون دوستان تماس می گرفتم يا زمانهايي که مطالبی رو يک گوشه ای محرمانه از ماجراهای خودم و نيلوفر می نوشتم. توی اين مدت چندين باری وسوسه شدم که نوشتن توی صفحه بابا و دخترش رو از سر بگيرم ولی وقتی که چند جمله ای می نوشتم نا خودآگاه باور می کردم که هنوز هم برای برگشتن آماده نشدم. (اين پايين يکی از اون متن های نيمه تموم رو می بينيد).در اين مدت بارها منتظر روزی بودم که آمار بازديد کنندگان اين صفحه به صفر برسه تا اون رو به کلی پاک کنم ولی هميشه بودند دوستان قديمی و يا جديدی که به اينجا می آمدند ومن شرمنده اونها می شدم که مطلب نويي در اينجا نمی ديدند. به هر حال امروز مرخصی ای که صد و شونزده روز پيش به خودم دادم تموم شد( هرچند که اول قرار بود فقط چهل روز باشه ) و تصميم دارم که از اين به بعد هر از چند گاهی مطالبی رو اينجا بنويسم هدفم درست مثل روز اولی که اين وبلاگ رو ايجاد کردم نوشتن حرفهای خودم و ماجراهای بزرگ شدن دخترک دوساله و چند ماهه ام شايد يک روزی بدردش بخوره. وبلاگ نويسي تا حالا برای من خاطرات تلخ و شيرينی رو در بر داشته ولی از همه مهمتر دوستانی رو به من داده که هرچند تا به حال از نزديک نديدمشون ولی احساس می کنم سالها ست که با هاشون دوستم و دوستشون دارم و همينطور چيزهای زيادی رو ازشون ياد گرفتم و بلاخره اينکه بودن در جمع شون به من اميدواری و سرزندگی رو می ده.
پس دوستان من از همه شما{ مريم آسمان آبی - يک تيکه ابر کوچولو - سحر خانم وبلاگ پرواز- بهرام وبلاگ لامپ- عباس شهرياری کاريکاتوريست و شاداماد- مامان خانومی مهربان - بابای ژينای عزيز - سعيد کوچه رند - سالک صاحب کشکول- آيدا وبلاگ ورود ممنوع - کولی و فروغ صاحب صد ملک دل - -زهرا - پرشين وبلاگ صاحب وبلاگ عمومی و نت پد ايرانی - گاو وگلدون عزيز- عليداد يه گاز سيب سرخ - مهدی از ملکوت آسمان و همه دوستان خوب ديگه ... } ممنونم و بايد بگم


دوباره سلام .!
اين هم بازنويسي اولين يادداشت اين وبلاگ

Saturday, December 08, 2001
٭ اين صفحه بوجود امد تا جايي باشد براي حرفهاي من و دخترم و صد البته مادرش ,اگر بتواند با هويش !! همكاري كند
٭ سلام .بلاخره اين صفحه هم متولد شد!1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 11:19:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?