بابا و دخترش

بابا و دختراش

Monday, September 16, 2002اين متن نا تمام در تاريخ زير نوشته شده بود

7/10/2002 1:17:59 AM

اين نوشته برای شما نوشته نشده لطفا آنرا نخوانيد

بلاخره اين مرخصی چهل و چند روزه من هم تمام شد و مجبور شدم بازهم برگردم سر وقت اين سرزمين وبلاگستان. اعتراف می کنم که برخلاف اولين باری که پا به اين سرزمين مجازی گذاشتم زياد به باقی موندن در اينجا اميدوار نيستم. احساس می کنم اين سرزمين ديگه سرزمين آرزوهای من نيست . ديگه يک وبلاگ يک دفترچه خاطرات شخصی نيست که ما رو با خاطرات شيرين و تلخ روزمره همديگه آشنا کنه. وبلاگها شده اند صفحات رنگارنگ و قشنگی که هر بيننده ای رو در اولين نگاه مجذوب خودشون می کنه . اينجا ديگه نويسنده به فکر نوشتن برای خودش نيست. اينجا ديگه مردم برای بيشتر خواننده داشتن می نويسند. حتی ديگه از خوانندها بابت نوشته های توی دفترچه خاطرات شخصی خودمون نظرخواهی می کنيم. هرچند که اين هم مثل لينک ارسال نظرات يک ژست متمدنانه است و معمولا هيچ معنی نداره جز اينکه لطفا از من تعريف کنيد ...


1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 11:19:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?