بابا و دخترش

بابا و دختراش

Sunday, September 22, 2002

مطلبی که امروز متوجه اش شدم درگذشت يکی از وبلاگ نويس های نوجوان در اثر يک سانحه است.امروز رفتم سايتش رو خوندم وخيلی ناراحت شدم . من اون وبلاگ رو قبلا نخونده بودم ولی حالا که می ديدمش از بابت از دست دادن آدمی که اون نوشته های خوب رو نوشته بود متاسف شدم.واقعيت اينه که تنها چيزی که بعد از مرگ از ما باقی می مونه همين افکار و نوشته ها و کارهاي خوب و بديه که کرديم و هيمنطور فرزندان وافرادی که تحت تاثيراون افکار و نوشته ها بزرگ شدندو اونها رو ترويج می دهند.چه خوبه که اين ارثيه های ما باعث رو سفيدی ما باشه تا مايه خجالت ما. يک جمله جالب هم از دوست کاريکاتوريستم يادم افتاد که می گه " زندگي يك راز است ، رازي كه مرگ آنرا افشا مي كند ." . عجيبه که اولين کسی که جمع ما رو به اين دليل ترک می کنه يکی از جوانترين وبلاگ نويس ها ست و اين خودش می تونه هشداری برای همه ما توی هر سن وسالی باشه . افراد زيادی درباره درگذشت ماه پيشونی نوشته بودند ومن بيشتر مطالبشون رو خوندم. بعضی از دوستان يک تذکر به جا هم داده بودند که خلاصه اش اينه که حتما نبايد منتظر بود تا يکی بميره تا ازش تعريف کنيم بلکه می شه به زنده ها هم محبت کرد. من که با هاشون موافقم شما چطور؟
به قول همون دوست کاريکاتوريست زندگي را چه عرض كنم ، ولي مرگ خيلي چيزها را عوض مي كند . ماه پيشونی يا فروزان يا شقايق يا هر اسم ديگه ای که برازنده ات بود روحت شاد. با آرامش بخواب

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 11:19:00 AM  
Blogger Adi said...

Oes Tsetnoc one of the ways in which we can learn seo besides Mengembalikan Jati Diri Bangsa. By participating in the Oes Tsetnoc or Mengembalikan Jati Diri Bangsa we can improve our seo skills. To find more information about Oest Tsetnoc please visit my Oes Tsetnoc pages. And to find more information about Mengembalikan Jati Diri Bangsa please visit my Mengembalikan Jati Diri Bangsa pages. Thank you So much.

Sunday, November 22, 2009 1:12:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?