بابا و دخترش

بابا و دختراش

Saturday, September 03, 2005

این فقط یه خاطره خنده داره. توهین تلقی نشه.
دیروز که نیلوفر برده بودم مدرسه با خانمی که همراه جنی بود آشنا شدم یک زن چینی نه چندان ریزه میزه.
پرسیدم : شما مادر جنی هستید؟
زن-No. Aunti
من - آهان
زن -YOUR mother working
فکر کردم مقصودش مامان نیلوفره (معلوم بود که با مادر من کاری نداره!)، گفتم: نه امروز خونه است
زن- No, Jeni mother working
من - آهان مادر جنی امروز سر کاره.
....
از صبح تا حالا هر وقت یادYOUR mother working می افتم کلی می خندم خوب شد به اش نگفتم مادرم بازنشست شده. تازه می فهمم این خارجی ها از دست انگلیسی حرف زدن های ما چقدر می خندند

یاد یکی از دوست های ایرانی افتادم که می گفت خانم اش فکر می کنه انگلیسی اش بد نیست فقط sheو You رو با هم قاطی می کنه. متاسفانه این مشکل به همین جا ختم نمی شه و موقع فارسی حرف زدن هم معمولا این جور آدم ها کلمات فارسی رو با انگلیسی قاطی می کنند!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?