بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, August 03, 2005

چند نکته :

1- در گیر و دار زلزله بم که همه جا صحبت از وضعیت زلزله زدگان بود یکدفعه خبر رسید که ولیعهد انگلیس در تهرانه. توی ایران که به هیچ وجه خبری از این دیدار پخش نشد و در خارج هم گفته شد که
پرنس چارلز فقط برای مسایل انساندوستانه و بازدید از زلزله زدگان به اونجا رفته . اما ظاهرا" ماجراهای دیگه ای هم بوده . عکس پایین رو ببینید تا خودتون متوجه بشید.2- چند وقت پیش یک لینک توی صبحانه بود که می رفت به خبری از یکی از خبرگزاری ها ( فکر کنم خبرگزاری آفتاب ) درباره مسخ شدن دختری در هلند به همراه یه داستان خاله زنکی درباره اون . دیروز سایت اون بابایی رو که این عکس از سایت اش دزدیده شده بود پیدا کردم به همراه توضیحی درباره اینکه چقدر از اینکه از عکس مجسمه اش سو استفاده شده ناراحته. این هم عکس شه.3- از قدیم گفتند قاتل همیشه به صحنه قتل برمیگرده. به نظر شما توی این عکس کی قاتله؟

قبول دارم یک کمی تحلیل اش هودریه ولی اگه از نظر انگیزه و امکانات و موقعیت به این قتل توجه بشه این تئوری هم کمی قابل قبوله

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 1:03:00 PM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?