بابا و دخترش

بابا و دختراش

Saturday, July 23, 2005

یونیکورن


نیلوفر: من اگه یه روزی خواهر داشتم اسم شو می زارم نسترن.
مامان اش : خوب اگه برادر داشتی اسم اش رو چی می زاری؟
نیلوفر: نمی دونم ... ولی ... شاید بزارم یونیکورن!

------------------------------------------------
قبول دارم که یونیکورن می تونه یه اسم عام برای تمام پسربچه ها باشه ولی کسی اسم بهتری سراغ نداره؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?