بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, June 17, 2005

نیوتن و انتخابات ریاست جمهوریقانون سوم نیوتن ( قانون عمل و عکس العمل)= هر عملی را عکس العملی ست مساوی و مختلف الجهت! [مرجع اطلاعات عمومی!!]

دبیرستان که بودیم توی کتاب فیزیک یک قانونی بود(اگه حذف اش نکرده باشند باید هنوزم باشه) به اسم قانون عمل و عکس العمل که اون روزها فکر نمی کردم زیاد هم بدردی بخوره ولی یک کم که بزرگتر شدم دیدم ی دل غافل تمام دنیا داره روی این یه قانون می چرخه !

نمونه اش 8 سال پیش که انتخابات دوره اول خاتمی بود چقدر جوش می زدیم و حرص می خوردیم که عده ای می گفتند " ما که می دونیم ناطق برنده می شه پس بی خود رایمون رو حروم نمی کنیم"
همه روزنامه های طرفدار خاتمی در بهترین حالت می نوشتند اگه تقلب نشه خاتمی می رسه به دور دوم (معنی اش اینکه شانس خوبی نداریم)هیچکس باور نمی کرد که یکضرب ماجرا به سرانجامی برسه که برای همه عجیب باشه.
بعد از انتخابات خیلی ها بخصوص اون طرفی ها رفته بودند دنبالش که چرا شکست خوردند یادمه که باهنر که یک کمی باهوش تر از بقیه بود یک لیستی تهیه کرده بود از مواردی که به وجهه جناب ناطق ضربه زد و رای اش رو کم کرد که بیشترش تاثیر اقدامات خودی ها شون بود از جمله مصاحبه برادر جناب ناطق و ...

تازه خیلی ها رو از قلم انداخته بود از جمله :
1- تیتر روزنامه های جناح راست که همه اش می گفتند ناطق منتخخب رهبره
2- اقدام شورای نگهبان در بهم زدن ترتیب الفبایی لیست اسامی (ن - الف - ب - ...)
3- اقدامات گروههای فشار در جلسات سخنرانی و ...

اون نیرویی چندین مگا نیوتنی که اونها راه انداخته بودند عکس العمل اش هم همونقدر بود ولی در جهت مخالف که نتیجه اش رو همه یادشونه.

نتیجه گیری اخلاقی این مطلب اینکه خواستم تشکر عمیق خودم رو از تهیه کننده و سراینده و تصنیف ساز و خواننده این شعر ابراز کنم که در این شرایط خاص فرصتی رو ایجاد کردند تا همگی یک کمی قر بدیم . شما هم اگه دلتون خواست دست بکار شید

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:35:00 PM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?