بابا و دخترش

بابا و دختراش

Thursday, June 16, 2005

لیست برندگان وبلاگهای مدافع آزادی بیان بلاخره معلوم شد.
همونجوری که حدس زده می شد وبلاگ مجتبی سمیعی نژاد در بخش ایران اول شد. مبارک باشه امیدوارم کمکی به آزادی اش بکنه.

یک وبلاگ دیگه فارسی هم جزو برندگان هست . وبلاگ يادداشت هايی از کابل . بدنیست سری به اش بزنید . مطالب جالبی داره بخصوص از بدرفتاری هایی که در ایران با افاغنه می شه. یک مطلبی هم درباره تبرئه شدن مایکل جکسون نوشته که لحجه و اصطلاحات جالب اففانی اش اونو جالبتر هم کرده :"
و اگر علاقمند باشيد که مايکل جکسون را در جلد تصوير ببينيد، پس قيام کنيد که هنوزم دير نشده است در ابعاد زندگی او نفوذ کنيد و درک خواهيد کرد که مايکل جکسون يک آدم ساده نيست بلکه بسيار هم بزرگوار است جدا از افکار قندهاری‌اش. او يک اسطورهء قرن است و يک نابغهء عصر خودش. او سلطان قلب‌های زنده است مثل خودش شاد و شمشاد.
"

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:35:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?