بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, May 27, 2005

BBC جزيره ها ی تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی را اشغال شده نامید.

امروز که مطالب بی بی سی رو سرک می زدم در لابلای مطلبی که به بهانه درگذشت سر دنیس رایت نوشته شده بود این پاراگراف رو دیدم :

"...سرانجام به ياری کسانی مانند اسدالله علم وزير دربار شاه که از دوستان نزديک رايت بود، بسياری از اين دشواريها از ميان رفت. دشواری بزرگ ديگر در مورد بحرين و ادعای ديرين ايران برآن جزيره نيز، پس از گفتگوهای محرمانه گسترده، سرانجام بر طرف شد، اما ايران نتوانست پشتيبانی رسمی بريتانيا را از اشغال جزيره ها ی تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی به دست آورد."

این مطلب که نام فخرالدين عظيمی استاد تاريخ در دانشگاه کانکتيکت رو به عنوان نویسنده همراه می کشه یک نوع تحریف تاریخه که به نظر من نمی تونه با وضعیت موجود ایران بی ربط باشه.

همین امروز یک نامه اعتراض به بی بی سی می فرستم

---- متن نامه -----
مسئولین محترم سایت فارسی بی بی سی
با سلام. مطلبی که با امضای آقای فخرالدين عظيمی استاد تاريخ در دانشگاه کانکتيکت آمريکا و با عنوان "ماموريت دشوار دنيس رايت در ايران" امروز در سایت شما درج شده بود حاوی پاراگرافی بود به صورت زیر:

" دشواری بزرگ ديگر در مورد بحرين و ادعای ديرين ايران برآن جزيره نيز، پس از گفتگوهای محرمانه گسترده، سرانجام بر طرف شد، اما ايران نتوانست پشتيبانی رسمی بريتانيا را از اشغال جزيره ها ی تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی به دست آورد."

از نظر من، صرفنظر از مدارک تاریخی که شاهد ایرانی بودن جزایر سه گانه می باشد ، آوردن جملاتی این چنین در لابلای گزارشی که ارتباطی هم با این موضوع ندارد و درباره مطلبی که هنوز مورد مناقشه دو کشور می باشد ناقض اصول بیطرفی است که سازمان شما مدعی آن می باشد. لذا خواهشمند است که برای روشن شدن اذهان خوانندگان هر چه زودتر نسبت به اصلاح مطلب فوق الذکر اقدام کنید.

------------------
منتظر دنباله ماجرای مسافرت به cairns باشید

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:40:00 PM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?