بابا و دخترش

بابا و دختراش

Tuesday, May 17, 2005هاله هم که کرکره رو کشیده پایین ! هرجا هم که می ره اون عکس در بسته رو با خودش می بره (هر پست جدیدی که می زاره عکسه یکی می ره بالاتر). بابا جون ما چه گناهی کردیم ؟ حالا درسته که یک کمی اعصابت از دست بعضی ها خورده ولی خوب دیگه کافه رو چرا تعطیل می کنی؟

شوخی کردم هاله جان. خودت خوب می دونی که چقدر خودت و خونواده ات رو دوست داریم. همه ما ها گاهی احساس می کنیم که باید کمی بریم هوا خوری و با روحیه تازه تر برگردیم امیدوارم که هرچه زودتر برگردی . در مورد موضوعاتی هم که ناراحتت کرده نمی خواه حرفی بزنم چون چیز زیادی نمی دونم ولی یک نکته ای رو که من به اش رسیدم اینه که هرکسی به دلیلی وبلاگ می نویسه و می خونه . اگر بخواهیم کمی بیشتر از این ابزار کار بکشیم ممکنه ولی دیر یا زود هم ممکنه دیگه جواب نده. بد نیست برگردیم به همون ایده ای که روز اول به دلیل اش وبلاگهامون رو برپا کردیم اینجوری شاید کمی از مشکلات کار کمتر بشه. این فقط یک پیشنهاد دوستانه است خودت بهتر از من یا دیگران می تونی تصمیم بگیری. فقط دلم می خواد نظرت رو اینجا بخونم اگر این پست رو دیدی.

در ضمن اونهایی که با برگشتن هاله موافق اند بیاند اینجا رو امضا کنند تا هر چه زودتر بفرستیم اش برای دبیرکل سازمان ملل!×(فرمت اش عربیکه برای اینکه فارسی بخونید باید فرمت صفحه رو عوض کنید)

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:40:00 PM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?