بابا و دخترش

بابا و دختراش

Tuesday, June 07, 2005

دو خبر جالب

خبر۱ (امریکا)- راسل کرو هنرپیشه مشهور به جرم پرتاب کردن تلفن به سمت کارمند هتل محل اقامت اش بازداشت و با پرداخت وثیقه تا زمان تشکیل دادگاه آزاد شد. در صورت مجرم شناخته شدن او در دادگاه قاضی می تواند تا ۸ سال زندان برای او در نظر بگیرد!خبر ۲ - (ايران )آمبولانس در حال مأموريت توقيف شد
آمبولانسى كه در حال انجام مأموريت بود، توسط گشت پليس آگاهى متوقف و به پاركينگ منتقل شد. اين اقدام در پى رأى قاضى دادگاه صورت گرفت كه به علت اختلاف حساب دستور توقيف اين خودرو را صادر كرده بود.يكى از مسؤولان مركز آمبولانس ناجى در مورد اين حادثه به خبرنگار ما گفت:" به افسر گشت توضيح داديم كه در حال انجام مأموريت هستيم و بيمار كه دچار مشكلى قلبى است، بايد با تجهيزات خاص و مطمئن منتقل شود و اگر اين مسأله انجام نشود، جان بيمار به خطر مى افتد و از او خواستيم اجازه دهد تا بيمار را به بيمارستان منتقل كنيم و بعد از آن آمبولانس را توقيف كند.
از او خواستيم كه يكى از مأموران سوار آمبولانس شود و آنها به تعقيب آمبولانس تا بيمارستان بپردازند، ولى قبول نكردند و گفتند دستور قضايى است،...پس از اينكه ديديم از صحبتها راه به جايى نمى بريم، ناچار شديم بيمار را در شرايط بسيار خطرناك با يك خودرو شخصى به بيمارستان منتقل كنيم"

حالا دیدید سیستم قضایی ما چیزی کم از مشابه امریکایی اش نداره! اگه اونها فرد مجرم رو صرفنظر از معرفیت و مال و منالش توی روز روشن دست بسته می فرستند زندان در عوض توی ایران حتی آمبولانس در حال حمل مریض رو بدون توجه به بهانه های واهی خطر مرگ بیمار و غیره یک راست می برند بارداشتگاه پلیس!! به این می گند ... !!!

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:34:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?