بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, June 08, 2005

حسابی گشنه ام شده بود . زنگ زدم به مامان نیلوفر که اگه کاری نداره برم دنبال اش با هم بریم رستوران هندی که تازه کشف اش کردم. خوشبختانه همه چیز مهیا بود و نیم ساعت بعد داشتیم اونجا غذا می خوردیم به نظر من که غذاش سالمه و سریعه و از همه مهمتر خوشمزه است ولی مامان نیلوفر می گه که حسابی تنده . خوب اگه رستوران هندی غذاش تند نباشه که می شه چینی دیگه. بعد از غذا هم چون هنوز یک 5 دقیقه ای فرصت داشیم رفتیم که کمی تو پیاده رو قدم بزنیم که جلوی مغازه بعدی هر دوتا مون خوشکمون زد. اگه شما هم این عکس رو 3 - 4 برابر اندازه معمولی توی تبلیغات روزنامه فروشی می دید همین حالت بهتون دست می داد. به قول مامان نیلوفر آدم یک لحظه فکر می کنه ایرانه. خواستم از ازش یک عکس بگیرم ولی عیال جلوم رو گرفت ناچار $5.50 پیاده شدیم و مجله رو خریدیم.پ .ن 1- توی مجله دو سه تا مطلب راجع به ایران داره که بنظر خوندنی می آند [1] - [2]- [ 3] - 4

پ - ن 2- توی سایت اصلی مجله که دنبال می گشتم دیدم که عکس روی جلدش چیز دیگه ایه ظاهرا" ورژن استرالیایی مجله عکس رفسنجانی روی جلدش زده
---------
بابا یکی جلوی این مرتیکه رو بگیره وگرنه ما باید شبانه روز کاروزندگی مون رو ول کنیم و تمام سه کاری های جناب سردار رو پوشش وبلاگی بدیم


جناب سردار تو که اسب سواری بلد نیستی چرا بیخودی خودتو خراب می کنی عزیز برادر؟

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:34:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

Nice to meet you!!!
[URL=http://superjonn.50webs.com/restaurant-week-in-newport.html]restaurant week in newport[/URL]

Thursday, December 10, 2009 8:25:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

Nice to meet you!!!
[url=http://tennis-avenue.cphoster.com/]http://tennis-avenue.cphoster.com/[/url]
http://tennis-avenue.cphoster.com/

Friday, December 11, 2009 5:20:00 PM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?