بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, August 03, 2005

مادر وبلاگنویسی


تا حالا از خودتون پرسیدید وبلاگ نویسی چجوری شروع شد؟ و اولین وبلاگ رو کیا نوشتند؟ اگه می خواد بدونید یک سری به وبلاگ مادر وبلاگنویسی بزنید آدرس وبلاگ اش اینه

حالا که صحبت از وبلاگنویسی شد باید یادی هم از هودر بکنیم که واقعا لقب پدروبلاگنویس فارسی برازنده شه چون با این نظرات مشعشع که تازگی ها صادر می کنه به قول رضا مارمولک با خوار و مادر وبلاگنویس فارسی وصلت کرده!

دور از شوخی مهمترین کاری که هودر کرده بعد از نوشتن اون راهنمای کذایی تشکیل یک لیست از وبلاگهای فارسی بود که در اون ابتدای کار بیشترین سهم رو در رونق وبلاگ نویس فارسی داشت( برخلاف وبلاگهای زبونهای دیگه ). بعد از اون وبلاگهای خبری و گروهی مثل وبلاگ عمومی و جارچی آمدند که تا حدئ بار رو به دوش کشیدند و الان هم بلاک رولینگ این کار رو می کنه .اگه این روش شناسایی وبلاگ های تازه وارد وجود نداشت وبلاگ نویس فارسی اینقدر رشد نمی کرد

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 1:03:00 PM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?