بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, August 10, 2005

یه دست گل دیگه روزنامه ایران

اول اصل خبر رو از روزنامه ایران داشته باشید:

پذيرش مقاله تخصصى استاد ايرانى
گرگان، خبرنگار «ايران»: مسؤولان برگزارى يك همايش علمى در مورد پنبه در ايتاليا با سخنرانى يك استاد ايرانى در اين همايش موافقت كردند. محمدرضا داداش عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى گرگان در اين همايش كه ۲ تا ۶ مهر ماه در رم برگزار مى شود مقاله تخصصى خود را قرائت مى كند. اين استاد ايرانى دانشجوى دكتراى اصلاح نباتات و استاد تمام وقت گروه كشاورزى است.


اینجانب از طرف خودم و کلیه مردم ایران از دوره مادها تا خود نفخ صور از جناب آقای داداش به خاطر این اقدام گرانسنگ و از روزنامه ایران برای بازتاب جهانی آن تشکر می کنم و امیدوارم کهمسولین محترم روزنامه کلیه مراحل مربوط به مقاله ایشون از جمله نوشیدن آب و بستن بند کفش و مسواک زدن روزانه رو هم پوشش خبری بدند
!

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 1:03:00 PM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?