بابا و دخترش

بابا و دختراش

Tuesday, September 27, 2005

انگار این ویروس الکی پینگ کن به وبلاگ من هم سرایت کرده. نمی دونم کی وبلاگ من رو پینگ کرده ولی برای اینکه دست خالی از اینجا برنگردید این چند تا لینک رو داشته باشید

1-رنگي كردن عكس هاي سياه و سفيد

قبر هري پاتر 2-


3-كوپن هاي گلي 6 هزار ساله كشف شد

4- درست کردن gui در Matlab

5- درخواست برای تاسیس دفتر وزارت امور خارجه در کرمانشاه - نمی دونستیم وزارت خارجه هم مثل بانک صادرات اینقدر مشتری داره!

6-نگاهي به لايحه آزادي اطلاعات،

7-تست هوش

8-مربع هاي همرنگ!

9-فرهنگ تصويري تقلب

1 Comments:

Blogger Adi said...

Oes Tsetnoc one of the ways in which we can learn seo besides Mengembalikan Jati Diri Bangsa. By participating in the Oes Tsetnoc or Mengembalikan Jati Diri Bangsa we can improve our seo skills. To find more information about Oest Tsetnoc please visit my Oes Tsetnoc pages. And to find more information about Mengembalikan Jati Diri Bangsa please visit my Mengembalikan Jati Diri Bangsa pages. Thank you So much.
Oes Tsetnoc | Semangat Mengembalikan Jati Diri Bangsa

Thursday, November 26, 2009 12:34:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?