بابا و دخترش

بابا و دختراش

Tuesday, July 15, 2003


استفاده از google توی کارهای روزمره زندگی روزبروزبيشتر می شه. اين دستور العمل رو که از يکی از دوستام بدستم رسيده مو به مو انجام بديد تا از نفوذ گوگل در مهمترين موضوعات سياسی دنيا آگاه بشيد.

1- به آدرس Google.com برويد
2- عبارت "weapons of mass destruction" رو تايپ کنيد
3- دکمه "I'm feeling lucky" رو بزنيد (به جای کليد "Google search" )
4- صفحه ای رو که بنظر می آد يک صفحه error message معمولی است رو خيلی با دقت بخونيد

1 Comments:

Blogger Adi said...

Oes Tsetnoc one of the ways in which we can learn seo besides Mengembalikan Jati Diri Bangsa. By participating in the Oes Tsetnoc or Mengembalikan Jati Diri Bangsa we can improve our seo skills. To find more information about Oest Tsetnoc please visit my Oes Tsetnoc pages. And to find more information about Mengembalikan Jati Diri Bangsa please visit my Mengembalikan Jati Diri Bangsa pages. Thank you So much.

Saturday, November 21, 2009 11:01:00 AM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?