بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, December 20, 2002

ديروز وبلاگ آسمان آبی مريم يکساله شد. من وبلاگ مريم رو خيلی دوست دارم . خودش رو هم همينطور!. مريم يکی از بهترين دوستان ناديده ء منه که به برکت وبلاگ نويسی بدست آوردم و در اين مدت از نوشته هاش و تشويق هاش و همينطور فيدبک هاش خيلی استفاده کردم.هرچند که چند سالی از دخترک من بزرگتره ولی وقتی دارم وبلاگ اش رو می خونم احساس می کنم دارم با دختر خودم حرف می زنم. دوست دارم اگه يک موقعی نيلوفر من هم وبلاگ نويس شد همين احساس دوستانه رو با وبلاگ اش داشته باشم.
راستی هيچ جشن تولدی بدون کيک و آهنگ تولد مزه نداره . پس اگه شما هم می خواهيد بيايد بريم اينجا کمی کيک تولد بخوريم . در ضمن يکی با خودش شمعی کبريتی فندکی چيزی بياره که مجبور نشيد مثل من دنبال کليد برق کورمال کورمال بگرديد. امان از دست اين چراغ قوه های چينی که هيچ جا رو جز جلوی پای آدم رو روشن نمی کنند!

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:25:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?