بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, December 13, 2002

This undated satellite image from DigitalGlobe shows an Iranian nuclear facility near the town of Arak. Two construction sites in central Iran may be used for a clandestine program to develop nuclear weapons, U.S. officials said Thursday, Dec. 12, 2002. In August, officials with the National Council of Resistance of Iran said the site, once completed, will be a heavy water production plant.  (AP Photo/DigitalGlobe)


اين هم جديد ترين خبرCNN درباره ايران : برنامه محرمانه هسته ای ايران

متن خبر از ياهو : اين عکسهای ماهواره ای بدون تاريخ از DigitalGlobe دوتا از امکانات هسته ای ايران را در نزديکی نطنز و اراک نشان می دهد.به گفته منابع موثق امريکايي در تاريخ 12 دسامبر 2002 اين تاسيسات در حال ساخت در مرکز ايران می توانند برای برنامه مخفی دستي يابی به سلاح های هسته ای مورد استفاده قرار گيرند. در ماه اوت مقامات شورای مقاومت ملی ايران گفتند که اين تاسيسات بعد از تکميل يک کارخانه توليد آب سنگين خواهد بود.

ياهوامروز در خبر ديگری از پيشرفت ها طرح ها آتی برای نيروگاه اتمی بوشهر به همراه يک عکس ماهواره ای از آن پرده برداشته بود.
خوب به نظر می رسه کم کم خواب اونهايي که از حمله امريکا به ايران بعد از حمله به عراق صحبت می کردند در حال تعبير است
This satellite image taken by Space Imaging dated Jan. 2002 reveals progress on both reactor units of the power reactor at Bushehr, Iran. Teheran television reported Thursday, Dec. 12, 2002 that Iran's Atomic Energy Council ordered a feasibility study on a second plant as the country's first nuclear power station at Bushehr prepares to go on line next year, despite U.S. concern that byproducts from Iranian plants could be used to manufacture nuclear weapons. (AP Photo/Space Imaging)

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:25:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

welcome to the wow power leveling cheap wow power leveling service site,WoW Gold buy cheap wow gold,wotlk gold,world of warcraft power leveling buy wow gold

Saturday, February 14, 2009 3:43:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?